Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov

Súhlas so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov na stránke www.gyn-ancicova.sk, spol. s r.o., Bytča. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely evidencie pacienta v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.